LIETUVIŲ KALBOS DRAUGIJA
Universiteto g. 5,
01513 Vilnius
2010 © LKD

 

Parama Lietuvių kalbos draugijos veiklai

Finansiškai paremti Lietuvių kalbos draugiją galima trim būdais:

1) skirti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio,
2) sumokėti nario mokestį,
3) pervesti aukojamą pinigų sumą per banką.

Išsamiau apie paramą

 

Lietuvių kalbos draugija įkurta 1935 m. Tų metų vasario 20 d. buvo patvirtinti draugijos įstatai, o balandžio 4 d. sušauktas pirmasis visuotinis susirinkimas.

Visuotiniuose susirinkimuose buvo svarstomi teoriniai ir praktiniai bendrinės kalbos kultūros klausimai. Apsvarstyta bendrinės kalbos norminimo ir ugdymo teorija, paskelbtos dvi to darbo programos (1936 ir 1938 m). Visuotiniuose susirinkimuose taip pat nagrinėti rašybos klausimai, vietovardžių tvarkymo principai, morfologinių formų vartojimas ir kiti dalykai. Konkretus kalbos kultūros darbas buvo dirbamas draugijos sekcijose – terminologijos, viešosios kalbos, spaudos kalbos, mokyklinės kalbos, užsienio lietuvių kalbos, vertimų kalbos, teatro kalbos, kirčiavimo ir tarties sekcijose.

Nuo 1936 m. draugija organizavo kalbos valandėles per Kauno radiją, nuo 1935 m. tvarkė „Gimtosios kalbos“ žurnalą, 1939 m. išleido „Kalbos patarėją“ (sud. Leonardas Dambrauskas, red. Antanas Salys ir Pranas Skardžius).

1940 m. pabaigoje draugijos veikla nutrūko. Ji buvo atnaujinta 1950 m. Vokietijoje (aktyviausi jos darbininkai Stasys Barzdukas, Jonas Martynas Laurinaitis ir Pranas Skardžius 1950 m. parengė ir išleido „Lietuvių kalbos vadovą“), o nuo 1950 m. perkelta į Jungtines Amerikos Valstijas. Ten draugija leido „Gimtosios kalbos“ žurnalą (1958–1968).

Lietuvoje draugija buvo atkurta 1988 m. Atkurtoji draugija rūpinasi įvairių kalbos vartojimo sričių kultūra, 1990–2000 m. leido „Gimtąją kalbą“.

DRAUGIJOS PIRMININKAI

PRANAS SKARDŽIUS
(1935–1941, 1949–1950,
nuo 1958 m.),

PETRAS JONIKAS
(1950–1958),

ALBERTAS ROSINAS
(1989–1996),

ANTANAS SMETONA
(1996–1997),

ALDONAS PUPKIS
(1997–2008),

BONIFACAS STUNDŽIA
(nuo 2008 m.).

DRAUGIJOS SUVAŽIAVIMAI

I 1989 m. sausio 21 d.

II 1992 m. balandžio 11 d.

III 1996 m. sausio 18 d.

IV 2001 m. kovo 31 d.

V 2004 m. rugsėjo 24 d.

Neeilinis LKD suvažiavimas

2005 m. balandžio 15 d.

VI 2006 m. vasario 3 d.

VII 2007 m. sausio 20 d.

VIII 2008 m. vasario 2 d.

IX 2009 m. sausio 31 d.

X 2010 m. vasario 6 d.

XI 2011 m. vasario 5 d.

XII 2012 m. balandžio 14 d.


Literatūra:
Lietuvių kalbos draugija. – Lietuvių kalbos enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1999, p. 370;
Aldonas Pupkis. Lietuvių kalbos draugija per šešis dešimtmečius. – Gimtoji kalba, 1995. Nr. 2, p. 1–6; Nr. 3, p. 5–13; Nr. 4, p. 5–10.