LIETUVIŲ KALBOS DRAUGIJA
Universiteto g. 5,
01513 Vilnius
2010 © LKD

 

Parama Lietuvių kalbos draugijos veiklai

Finansiškai paremti Lietuvių kalbos draugiją galima trim būdais:

1) skirti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio,
2) sumokėti nario mokestį,
3) pervesti aukojamą pinigų sumą per banką.

Išsamiau apie paramą

 

Kalbininko Petro Būtėno premija įsteigta 2002 m. Premijos steigėjai – Lietuvių kalbos draugijos Panevėžio skyrius, sūnus Donatas Būtėnas, buvusi Petro Būtėno mokinė Panevėžio mergaičių gimnazijoje (baigė 1937 m.) Aleksandra Kalvėnaitė-Kazickienė (JAV). Gauti Petro Būtėno premiją gali aukštųjų mokyklų ir mokslo institutų profesoriai, mokslininkai, dėstytojai ir studentai, moksleiviai ir mokytojai už vertingus kalbos, tautosakos, kraštotyros darbus.

PETRO BŪTĖNO PREMIJOS LAUREATAI

2002 m.
Dr. Aloyzas Vidugiris
Dr. Jonas Zemvaldas Balkevičius (po mirties)

2003 m.
Dr. Jonas Šukys

2004 m.
Akademikas profesorius habil. dr. Zigmas Zinkevičius

2005 m.
Profesorius habil. dr. Vytautas Vitkauskas

2006 m.
Panevėžiečiai mokytojai lituanistai Dainora ir Eugenijus Urbonai

2007 m.
Panevėžio „Žemynos“ vid. m-klos mokiniai Lukas Armoška, Donata Kablytė, Vykinta Morkūnaitė, Evaldas Širokovas, Miglė Tušlaitė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Rita Miknevičienė

2008 m.
Birutė Goberienė
Doc. dr. Aldonas Pupkis

2010 m.
Rita Urnėžiūtė
Vitalija Vasiliauskaitė

2011 m.
Antanas Balašaitis
Vytautas Baliūnas

2013 m.
Lionė Lapinskienė

Aloyzas Vidugiris. Prisimenant Panevėžio berniukų gimnazijos direktorių Petrą Būtėną