LIETUVIŲ KALBOS DRAUGIJA
Universiteto g. 5,
01513 Vilnius
2010 © LKD

 

Parama Lietuvių kalbos draugijos veiklai

Finansiškai paremti Lietuvių kalbos draugiją galima trim būdais:

1) skirti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio,
2) sumokėti nario mokestį,
3) pervesti aukojamą pinigų sumą per banką.

Išsamiau apie paramą

 

Kviečiame paremti Lietuvių kalbos draugijos veiklą

Lietuvių kalbos draugija nuolatinio finansavimo šaltinio neturi. Draugijos lėšas sudaro nario mokesčiai, pajamos iš leidybinės veiklos ir lėšos, gautos iš organizacijų ir asmenų, remiančių Draugijos veiklą.

Finansiškai paremti Lietuvių kalbos draugiją galima trim būdais:

1) skirti Draugijai 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio,
2) sumokėti Draugijos nario mokestį,
3) pervesti aukojamą pinigų sumą per banką.

Nuo 2005 m. gegužės 19 d. Lietuvių kalbos draugija turi paramos gavėjo statusą ir yra įtraukta į paramos gavėjų duomenų bazę.

Jei nuspręsite skirti 2 proc. pajamų mokesčio Lietuvių kalbos draugijai, Jums reikės užpildyti ir
pateikti mokesčių administratoriui, kurio veiklos teritorijoje nuolat gyvenate, FR0512 formos
prašymą.

Prašymus pervesti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio Lietuvos įstaigoms ir organizacijoms,
pagal Lietuvos Respublikos ir paramos įstatymą turinčioms teisę gauti paramą, Valstybinė
mokesčių inspekcija priima kasmet iki gegužės 1 d.

Prašymo formą FR0512 (02 versija) galima rasti interneto svetainėje http://deklaravimas.vmi.lt/

Naujos formos prašyme užtenka nurodyti paramos gavėjo kodą.

Lietuvių kalbos draugijos nariams ir rėmėjams maloniai primename, kad mūsų organizacijos
kodas yra 191676886.

50 proc. lėšų, surinktų iš 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio, bus skiriama Lietuvių kalbos
draugijos skyriams.

Metinis nario mokestis – 3 eurai, studentams ir pensininkams – 1 euras. LKD garbės nariai nuo mokesčio atleidžiami. Iš LKD narių bedarbių nario mokestis neimamas. LKD X suvažiavime
nustatytas metinis mokestis užsienio nariams – 10 eurų.

Skyrių ar grupių surinkti mokesčiai įmokami į Draugijos sąskaitą. Juridinio asmens statusą
turintys skyriai nario mokesčiui skiriamas lėšas įmoka į savo sąskaitas.

Mokėjimo pavedimui reikalingi duomenys:

banko pavadinimas AB Swedbank,
banko kodas 703000,
LKD sąskaitos numeris LT98 7300 0100 0247 6642.