LIETUVIŲ KALBOS DRAUGIJA
Universiteto g. 5,
01513 Vilnius
2010 © LKD

 

Parama Lietuvių kalbos draugijos veiklai

Finansiškai paremti Lietuvių kalbos draugiją galima trim būdais:

1) skirti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio,
2) sumokėti nario mokestį,
3) pervesti aukojamą pinigų sumą per banką.

Išsamiau apie paramą

 

2009 | 2010 | 2011

2011 m. vasario 5 d. Vilniuje, Signatarų namuose, įvyko LKD XI suvažiavimas.

Vasario 21 d. Vilniuje, Signatarų namuose, įvyko Lietuvių kalbos draugijos ir Kalbos praktikos
centro „Lingua Lituanica“ renginys „Kalba kaip gyvenimo duona“.

Kovo 25 d. Panevėžio 5-ojoje gimnazijoje įvyko Panevėžio miesto jaunųjų kalbininkų
konkursas
.

Balandžio 2 d. Šiauliuose paminėta Tarptautinė vaikų knygos diena. Už meilę vaikų ir jaunimo literatūrai ir pagarbą lietuvių kalbai Lietuvių kalbos draugija įteikė padėką redaktorei Danutei Ulčinskaitei.

Balandžio 9 d. Raudondvaryje (Kauno r.) įvyko baigiamasis IV tarmiškos kūrybos konkurso renginys. Paskelbti apdovanojimų nominantai ir geriausias konkurso kūrinys.

Balandžio 27 d. Lietuvių kalbos draugijos Jurbarko skyrius, rajono savivaldybės administracija
ir viešoji biblioteka surengė Kalbos šventę „Kalba kaip vertybė – kintanti, bet amžina“, skirtą Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.

Balandžio 28 d. Šiauliuose įvyko XX lietuvių kalbos diktanto konkursas. Jį surengė LKD
Šiaulių skyrius ir ŠU Humanitarinio fakulteto Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedra.

Balandžio 28 d. Klaipėdos „Smeltės“ pagrindinėje mokykloje vyko LKD Klaipėdos skyriaus organizuojamas pasakininkų konkursas „Vieną kartą...“ Gegužės 6 d. Klaipėdos etnokultūros
centre surengtas baigiamasis konkurso vakaras, skirtas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos
dienai.

Gegužės 5 d. Šiaulių universitete įkurta Lietuvių kalbos draugijos grupė.

Gegužės 6 d. Lietuvos Respublikos Seime Lietuvių kalbos draugija kartu su Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetu ir Kalbos praktikos centru „Lingua Lituanica“ surengė popietę, skirtą Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.

Gegužės 7 d. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai skirtame Vilniaus joniškiečių
bendrijos „Sidabra“ susirinkime Lietuvių kalbos draugijos tarybos narys Vidas Garliauskas
skaitė pranešimą apie XVI–XVII a. Joniškio parapijos metrikų knygą.

Gegužės 23 d. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos minėjimo dalyviams įteikti Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto, Lietuvių kalbos draugijos ir Kalbos praktikos centro
„Lingua Lituanica“ padėkos raštai ir kompaktinės plokštelės su renginio įrašu.

Birželio 7 d. Lietuvių kalbos draugijos Panevėžio skyriaus nariai, minėdami 115-ąsias
kalbininko Petro Būtėno gimimo metines
, surengė išvyką į Pasvalio kraštą.

Liepos 28 d. Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centre įvyko susitikimas su ilgamečiu
Lietuvių kalbos draugijos Raseinių skyriaus pirmininku, pedagogu, žurnalistu, rašytoju

Petru Baužiu.

Rugsėjo 30 d. įvyko steigiamasis Lietuvių kalbos draugijos Kazlų Rūdos skyriaus
susirinkimas
.

Spalio 26 d. Jurbarko rajono savivaldybėje įvyko raštingiausio savivaldybės tarnautojo
konkursas
.

Rugsėjo 8 d. ir spalio 27 d. vyko Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto Lietuvių
kalbotyros ir komunikacijos katedros su Lietuvių kalbos draugijos Šiaulių universiteto grupės organizuoti renginiai, skirti Humanitarinio fakulteto 55 metų sukakčiai.

Lapkričio 15 d. Lietuvių kalbos draugijos pirmininkas Bonifacas Stundžia ir Lietuvių kalbos draugijos tarybos narys Vladas Braziūnas apdovanoti Baltijos Asamblėjos medaliais.

Lapkričio 22 d. Vilniuje, Marijos ir Jurgio Šlapelių name-muziejuje, įvyko Vilniaus istorinių
kapinių draugijos „Rasos“ surengtas pašnekesys apie kalbininką Andrių Ašmantą ir jo kartą. Pokalbyje dalyvavo LKD pirmininkas Bonifacas Stundžia ir LKD garbės pirmininkas
Aldonas Pupkis.

Lapkričio 24 d. LKD Kazlų Rūdos skyrius surengė popietę „Žmogaus apnuoginta širdis“,
skirtą Vytauto Mačernio 90-osioms gimimo metinėms.

Gruodžio 10 d. LKD Panevėžio skyrius surengė Kalbos dieną. Petro Būtėno premijos
įteiktos
žodynininkui Antanui Balašaičiui ir geografui, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos muziejaus vadovui Vytautui Baliūnui.