LIETUVIŲ KALBOS DRAUGIJA
Universiteto g. 5,
01513 Vilnius
2010 © LKD

 

Parama Lietuvių kalbos draugijos veiklai

Finansiškai paremti Lietuvių kalbos draugiją galima trim būdais:

1) skirti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio,
2) sumokėti nario mokestį,
3) pervesti aukojamą pinigų sumą per banką.

Išsamiau apie paramą

 

Nuotraukos | Straipsniai | Kronika

ŽMONĖS
JONAS AUGUSTAITIS
Jonas Augustaitis – Jono Jablonskio premijos laureatas (Vytautas Jonas Armonavičius)
ANTANAS BALAŠAITIS
„Supratau, kad tai ne pasiskaityti skirta knyga“ (kalb. Nijolė Čižikienė)
Pagarba gimtajam žodžiui ir tėviškei (Antanas Balašaitis)
PETRAS BŪTĖNAS
Prisimenant Panevėžio berniukų gimnazijos direktorių Petrą Būtėną (Aloyzas Vidugiris)
JONAS KLIMAVIČIUS
Žymus gimtojo žodžio tyrėjas (Albertas Rosinas)
ALDONAS PUPKIS
„Nesijauskim maži“ (kalb. Rita Urnėžiūtė)
ALBERTAS ROSINAS
Žymiojo baltisto sukaktis (Bronius Maskuliūnas)
BONIFACAS STUNDŽIA
Kalbotyra kaip amžinas dialogas (kalb. Daiva Sinkevičiūtė ir Rita Urnėžiūtė)
JONAS ŠUKYS
Nesigailėjau pasirinkęs lietuvių kalbą (kalb. Rita Urnėžiūtė)
EUGENIJUS URBONAS
Atlikti savo pareigą (kalb. Virginija Januševičienė)
VYTAUTAS VITKAUSKAS
Kalbininkui Vytautui Vitkauskui – septyniasdešimt penkeri (Zigmas Zinkevičius)
ZIGMAS ZINKEVIČIUS
Mokslas privalo tarnauti žmonėms (kalb. Rita Urnėžiūtė)
KAZIMIERAS ŽUPERKA
Mokslo šviesą skleidžiantis iš Šiaulių (Janina Barauskaitė)

IN MEMORIAM
VYTAUTAS ARMONAVIČIUS
In memoriam Vytautui Armonavičiui
JONAS AUGUSTAITIS
Mokytojas (Rimutė Grušienė)
JUOZAS BILEVIČIUS
Atsisveikinant su Juozu Bilevičiumi (Rita Urnėžiūtė)
ALEKSAS GIRDENIS
Išrautas kalbotyros ąžuolas (Grasilda Blažienė)
MARIJA PUODŽIUKAITIENĖ
Netekome Marijos Puodžiukaitienės (Šakių lietuvių kalbos puoselėtojų klubas „Žodžio tėviškė“)
ALBERTAS ROSINAS
In memoriam. Mūsų Profesorius Albertas Rosinas (1938–2010) (Eglė Žilinskaitė, Aušra Kaikarytė)
VYTAUTAS SIRTAUTAS
Atsisveikinant su Profesorium (Kazimieras Župerka)
VYTAUTAS VITKAUSKAS
Žodis kurso draugui prof. Vytautui Vitkauskui Kuršėnų kapinėse (Eugenijus Urbonas)

KALBOS ŠVAROS DIENOS
Aldonas Pupkis. Ką parodė Kalbos švaros dienos (1)
Aldonas Pupkis. Ką parodė Kalbos švaros dienos (2)
Aldonas Pupkis. Ką parodė Kalbos švaros dienos (3)
Aldonas Pupkis. 2007 metų Kalbos švaros dienos
Rita Urnėžiūtė. Ką parodė Kalbos švaros dienos: laikraščių kalba (1)
Rita Urnėžiūtė. Ką parodė Kalbos švaros dienos: laikraščių kalba (2)

APIE LKD
Povilas Rudzevičius. Ar reikia Lietuvių kalbos draugijos?
Rita Urnėžiūtė. Žingsniai ir darbai 70-mečio sulaukus
Rita Urnėžiūtė. Derlingi metai ar badmetis?
Jonas Klimavičius. Ar tarimasis – tai atskirosios nuomonės?
Lietuvių kalbos draugijos vardas turėtų skambėti garsiau ir plačiau (parengė Rita Urnėžiūtė)
Lina Biekštaitė, Rita Urnėžiūtė. Lietuvių kalbos draugijos X suvažiavimas

KITA
Giedrius Subačius, Aurelija Tamošiūnaitė. Asmeninės lietuvių kalbos duomenų bazė