LIETUVIŲ KALBOS DRAUGIJA
Universiteto g. 5,
01513 Vilnius
2010 © LKD

 

Parama Lietuvių kalbos draugijos veiklai

Finansiškai paremti Lietuvių kalbos draugiją galima trim būdais:

1) skirti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio,
2) sumokėti nario mokestį,
3) pervesti aukojamą pinigų sumą per banką.

Išsamiau apie paramą

 

Rengiamas Lietuvių kalbos draugijos XVI suvažiavimas
2016 m. spalio 15 d. (šeštadienį) Vilniuje vyks Lietuvių kalbos draugijos XVI suvažiavimas.

Šiais metais suvažiavimas rengiamas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio namuose (Savičiaus g. 11, einant nuo Rotušės aikštės fontano link Bokšto g.). Pradžia 10.00.

Išsamesnės informacijos teirautis el. paštu lkdraugija@gmail.com

Retam mūsų žmogui…
Kovo pradžioje palydėjome į Amžinybę dialektologą, pirmąjį LKD Petro Būtėno premijos laureatą dr. Aloyzą Vidugirį.

Apie žymųjį lietuvių paribio tarmių tyrėją rašo Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro vadovė prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė.

Danguolė Mikulėnienė. Retam mūsų žmogui...

Sveikiname profesorių Kazimierą Župerką
Lietuvių kalbos draugijos garbės nariui Šiaulių universiteto profesoriui emeritui Kazimierui Župerkai įteiktas Šv. Kazimiero ordino Lelijos garbės ženklas ir suteiktas Šiaulių miesto Šviesuolio vardas.

Džiaugiamės ir sveikiname!

Daugiau informacijos

Mato Slančiausko ir jo pagalbininkų pasakojamosios tautosakos rinkinių žodynas
Kovo 19 d. 13 val. – bendras Joniškiečių draugijos "Sidabra" ir Lietuvių kalbos draugijos renginys. Susitiksime su Lietuvių kalbos instituto dialektologėmis
prof. habil. dr. Danguole Mikulėniene, dr. Violeta Meiliūnaite ir žodyno sudarytoja doc. dr. Janina Švambaryte-Valužiene.

Laukiame Jūsų Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete, 214 auditorijoje.

Kvietimas

Išleista knyga „Atsiminimai apie Vytautą Vitkauską“
Lietuvių kalbos draugija, gavusi Lietuvos kultūros tarybos paramą, kartu su Lietuvių kalbos institutu parengė ir išleido knygą „Atsiminimai apie Vytautą Vitkauską“.

Gruodžio 9 d. 14 val. Lietuvių kalbos instituto bibliotekoje rengiamos šios
knygos sutiktuvės. Maloniai kviečiame!

Kvietimas

Mokinių apklausos rezultatai
2015 m. pavasarį Lietuvių kalbos draugija, padedama Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedros darbuotojų ir
savanorių talkininkų, atliko mokinių apklausą. Siekta išsiaiškinti, ką mokiniai mano apie lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos kalbų pirkimą. Apklausos rezultatai aptarti LRT „Klasikos“ programos laidoje „Ryto allegro“. Linos Smolskienės ir LKD valdybos sekretorės Ritos Urnėžiūtės pokalbio įrašas skelbiamas čia: http://lrvab.lrt.lt/lt/archive/25717/ nuo 00:27:58

Įvyko LKD XV suvažiavimas
Rugsėjo 26 d. Vilniaus universitete įvyko LKD XV suvažiavimas ir seminaras „Lietuvių kalbos draugija ir mokykla praeityje ir dabar“, skirtas LKD 80-mečiui. Suvažiavime išklausytos ir patvirtintos LKD pirmininko ir revizijos komisijos pirmininko ataskaitos, išrinkta taryba ir revizijos komisija, dirbsiančios iki
2017 m. pabaigos.

LKD taryba (valdybos narių pavardės paryškintos): Albinas Drukteinis,
Vidas Garliauskas, Birutė Goberienė, Ona Laima Gudzinevičiūtė, Kęstutis Kaminskas, Vitalija Karaciejūtė, Irena Kruopienė, Vilma Leonavičienė,
Algirdas Malakauskas, Violeta Meiliūnaitė (pirmininko pavaduotoja), Aldona Pauliukaitienė, Bonifacas Stundžia (pirmininkas), Vilija Šemetienė, Rita Urnėžiūtė (sekretorė), Vidas Valskys.

Revizijos komisija: Gintautas Akelaitis (pirmininkas), Emilija Gedraitienė,
Regina Venckutė.

Atsiradus siūlymų dėl nario mokesčio dydžio, balsavimu nuspręsta mokestį didinti. Nuo 2016 m. LKD nariai mokės metinį 5 eurų mokestį, o studentai ir pensininkai kaip ir anksčiau – simbolinį 1 euro mokestį.

Išsamesnė informacija apie suvažiavimą ir seminarą paskelbta „Gimtosios kalbos“ rugsėjo mėn. numeryje.

Dėkojame visiems LKD nariams ir talkininkams, padėjusiems surengti šį renginį.

LKD valdybaRita Urnėžiūtė. Lietuvių kalbos draugijos XV suvažiavimas

Nijolė Čižikienė. Kalbos mokymas ir mokyklų kalba tarpukario Lietuvių
kalbos draugijos veikloje ir „Gimtosios kalbos“ žurnale

Lietuvių kalbos draugija – XII Tarptautinio baltistų kongreso kultūrinės programos partnerė
Spalio 28–31 dienomis Vilniaus universitete vyks XII Tarptautinis baltistų kongresas. Lietuvių kalbos draugija valdybos pritarimu tapo šio kongreso kultūrinės programos partnere.

Visa informacija apie kongresą skelbiama www.baltistukongresas.flf.vu.lt

Lietuvių kalbos draugijos taryba ragina išsaugoti Dieveniškių „Ryto“ vidurinę mokyklą
Balandžio 24 d. Lietuvių kalbos draugijos taryba raštu kreipėsi į Vyriausybės atstovą Vilniaus apskrityje Audrių Skaistį ir į Šalčininkų rajono savivaldybės tarybą ragindama sustabdyti planuojamą Dieveniškių „Ryto“ vidurinės
mokyklos reorganizavimą ir kviesdama ieškoti galimybių suteikti šiai mokyklai gimnazijos statusą.

Dėl Šalčininkų r. Dieveniškių „Ryto“ vidurinės mokyklos struktūros pertvarkymo, tipo ir pavadinimo pakeitimo

Pelesoje įvyko renginys „Aš gyvas kalboje“
Gegužės 14 d. Baltarusijoje, Pelesos lietuvių mokykloje, surengta popietė „Aš gyvas kalboje“. Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Gardine kvietimu į Pelesą nuvyko grupė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų su savo dėstytoja Judita Ušinskaite ir Lietuvių kalbos draugijos valdybos narėmis Irena Kruopiene (Kalbos ir kultūros instituto „Lingua Lituanica“ direktore) ir Rita Urnėžiūte („Gimtosios kalbos“ žurnalo vyr. redaktore). Trečiakursiai vaidybos specialybės studentai Rūta Šmergelytė, Marija Chlebopaševaitė, Aidas
Jurgaitis, Arnas Danusas, Emilis Pavilionis parodė meninę kompoziciją „Kaip man į tave prabilti?“, parengtą pagal lietuvių literatūros klasikų tekstus (kurso vadovė Eglė Gabrėnaitė, scenos kalbos dėstytoja doc. Judita Ušinskaitė). Antroje renginio dalyje Rita Urnėžiūtė pakvietė mokinius, mokytojus ir mokyklos svečius dalyvauti lietuvių kalbos ir tautosakos viktorinoje „Paukšteli čiulbantis, išburki baltą rytą…“. Viktorinos nugalėtojus apdovanojo Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Gardine konsulė Salomėja Jankauskienė, sveikino Pelesos mokyklos direktorius Jonas Matiulevičius.

Pokalbis apie Šiaurės Lietuvos istorijos ir kultūros leidinius
Gegužės 13 d. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje įvyko LKD Panevėžio skyriaus ir „Žiemgalos“ draugijos Panevėžio skyriaus renginys, skirtas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.
Kalbėtasi apie Žiemgalos ir Aukštaitijos kraštų istorijos ir kultūros žurnalus.

Lionė Lapinskienė papasakojo apie išskirtinius Joniškio krašto muziejaus darbus, skirtus senosios Žiemgalos dvasiniam ir kultūriniam paveldui įamžinti, pristatė Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos leidinį „Šiaurietiški atsivėrimai“, Šiaulių universiteto almanachą „Šiaurės Lietuva“. Juozas Brazauskas, Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos istorijos mokytojas ekspertas, „Žiemgalos“ draugijos Panevėžio skyriaus pirmininkas, kalbėjo
apie „Žiemgalos“ žurnalą ir Panevėžyje leidžiamą „Senvagę“.

Birutė Goberienė supažindino su LKD Panevėžio skyriaus leidiniais: tai knyga „Panevėžiškiai šneka“ (1992), konferencijos medžiagos leidinys „Toj šaly, kur krito gilės“ (1993), knyga „Krašto mįslės ir skaičiuotės“ (1996), atsiminimų ir tautosakos knyga „Punsko ir Seinų krašte“ (1997), atsiminimų, tautosakos, krašto istorijos, kultūros knyga „Tauragnuose“ (1999), internetinis „Lietuvių kalbininkų sąvadas“ (www.emokykla.lt, 2000), konferencijos medžiagos
leidinys „Panevėžio krašto kalbininkai“ (2000), lankstukas „Lietuvių kalbos žodyno vyriausieji redaktoriai“ (2001), knyga su kompaktine plokštele „Iš Panevėžio krašto tautosakos“ (2003, 2006), knyga „Dėk žodį prie žodžio –
turėsi žodyną. Atsiminimai apie kalbininką Juozą Balčikonį“ (2006).

Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto lietuvių kalbos ir žurnalistikos studentė panevėžietė Agnė Kruopytė pristatė savo kūrybos knygą „Sielos atvertys“. Su Panevėžio visuomene kalbėta apie panevėžiečio kalbininko Petro Būtėno premiją.

Birutė Goberienė

Pagerbtas Felicijos Bortkevičienės atminimas
Panevėžio kraštotyros muziejus, Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacija, Panevėžio kolegija, ir Lietuvių kalbos draugijos Panevėžio skyrius surengė Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai skirtą popietę „Dar kartą apie
Feliciją Povickaitę-Bortkevičienę: bajorę, spaudos ir visuomenės veikėją“. Renginys vyko gegužės 15 d. Panevėžio kraštotyros muziejuje. Lietuvos
kolegijų bibliotekų asociacijos pirmininkė, Panevėžio kolegijos bibliotekos vedėja Vilija Riaubienė ir Panevėžio miesto tarybos narė Gema Umbrasienė perskaitė pranešimą „Felicijos Bortkevičienės gyvenimo pradžios paieškos“. Panevėžio kraštotyros muziejaus Istorijos skyriaus vedėja Jūratė Gaidelienė kalbėjo apie Felicijos Bortkevičienės atminimo ženklus šiame muziejuje. Renginyje kalbėjo ir du Felicijos Bortkevičienės Kalbos premijos laureatai – Romas Kaunietis ir Albina Saladūnaitė. Ši pranešėja kartu su Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Panevėžio apskrities skyriaus vadu Egidijumi Matulevičiumi apžvelgė Felicijos Bortkevičienės ir Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gyvenimo ir veiklos paraleles.

Klaipėdoje įvyko tradicinis pasakininkų konkursas
LKD Klaipėdos skyriuje, malonioje konkursui ir baigiamajam vakarui
tinkančioje Klaipėdos etnokultūros centro aplinkoje, vyko tradicinis pasakininkų konkursas „Vieną kartą...“ ir koncertinis pasakų sekėjų pasirodymas, skirtas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Jame paprastai dalyvauja
Klaipėdos mokyklų mokiniai. Šiais metais konkursas sulaukė 20 dalyvių,
atrinktų mokyklose po ten vykusių konkursų arba rengtų tiesiogiai miesto konkursui. Gausiausia buvo vidutinio amžiaus mokinių grupė (V–VIII klasės) – 11 dalyvių, 8 dalyviai – pradinių klasių mokiniai, iš gimnazinių klasių tesulaukta vieno, bet įtaigiai sakmes sekusio Baltijos gimnazijos mokinio. Gana aktyvūs buvo rusų dėstomosios kalbos mokyklų mokiniai ir mokytojai: iš šių mokyklų dalyvavo 4 mokiniai, vienas dalyvis buvo apdovanotas specialiuoju prizu kaip gerai konkurse pasirodęs ne lietuvių kalba dėstomųjų mokyklų mokinys.

Kaip ir kasmet, po tris geriausius grupių nugalėtojus buvo apdovanota šiam konkursui pasakų tematika kuriamais dailininkės Audronės Adomavičienės paveikslais, taip pat knygomis. Rudenį gražiausias pasakas galės išgirsti „Radijo gamos“ klausytojai. Mokinius rengusiems mokytojams buvo padėkota, įteikta pavasarinių gėlių ir „Gimtosios kalbos“ žurnalų.

Albinas Drukteinis

Paskelbti raštingiausi šiauliečiai
Lietuvių kalbos draugijos Šiaulių skyrius ir Šiaulių universiteto Humanitarinis fakultetas balandžio 30 d. surengė XXIV lietuvių kalbos diktanto konkursą, tradiciškai skirtą Motinos dienai. Abiejose mokinių grupėse nugalėjo Šiaulių universiteto ir Juliaus Janonio gimnazijų atstovės. Tarp I–II klasių gimnazisčių pirmoji vieta atiteko Ievai Šileikaitei (Juliaus Janonio gimnazija), o antrą ir
trečią vietas laimėjo Justina Stončiūtė ir Valerija Daukšaitė (abi iš Šiaulių universiteto gimnazijos). Iš III–IV klasių gimnazisčių nepralenkiama buvo Agnė Skodminaitė (Šiaulių universiteto gimnazija), antra liko Dominyka
Malinauskaitė (Juliaus Janonio gimnazija), o trečią vietą pasidalijo Aušrinė Skėrytė (Šiaulių universiteto gimnazija) ir Gabrielė Repšytė (Juliaus Janonio gimnazija). Iš vaikinų raštingiausias pasirodė besąs Jonas Švagždys (Juliaus Janonio gimnazija).

Suaugusiųjų grupės nugalėtoja tapo Šiaulių kolegijos administratorė Diana Šišlaitė, o jos sesuo Lina, Šiaulių universiteto informatikos specialybės antrakursė, buvo pirma tarp studentų. Jai atiteko UNESCO Šiaulių klubo
kasmet skiriamas specialus prizas raštingiausiam Šiaulių studentui.

Laima Malakauskienė

Paminėtas Panevėžio mokytojų seminarijos 90-metis
Gegužės 8 d. konferencijoje „Panevėžio mokytojų seminarijos reikšmė miesto kultūrai: tradicijos ir šiandiena“ pranešimus skaitė Lietuvių kalbos draugijos Panevėžio skyriaus narės: Lionė Lapinskienė – „Humanitarinės minties raida Panevėžio mokytojų seminarijoje 1872–1915 ir 1919–1936 m.“, Vilija Raubienė – „Panevėžio kolegijos istorijos (priešistorės) vizualizacija; vietos dvasios beieškant“. Konferenciją vedė Lietuvių kalbos draugijos narė Vitalija Vasiliauskaitė.

Atidaryta paroda, skirta Panevėžio mokytojų seminarijos pirmos laidos
(1925 m.) 90-mečiui paminėti. Parodoje – ir Juozo Balčikonio bei Petro Būtėno veiklos stendai.

Birutė Goberienė

2 proc. gyventojų pajamų mokesčio – Lietuvių kalbos draugijai
Mielieji LKD nariai ir bičiuliai, iki gegužės 2 d. dar galima spėti skirti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio Lietuvių kalbos draugijai (kodas 191676886). Prašymo formą FR0512 rasite prisijungę prie elektroninio deklaravimo
sistemos http://deklaravimas.vmi.lt

Nuoširdžiai dėkojame už paramą!

Juozapinės Panevėžio krašte
Kovo 19 d., per Juozapines, paminėtos kalbininko Juozo Balčikonio 130-osios gimimo metinės.

Daugiau informacijos

Tradicinis jaunųjų kalbininkų konkursas
Panevėžyje surengtame miesto jaunųjų kalbininkų konkurse geriausiai
pasirodė Juozo Balčikonio gimnazijos komanda.

Daugiau informacijos


Renginys Panevėžyje „Kalbėkime lietuviškai“
Sausio 29 d. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje surengta pavakarė „Kalbėkime lietuviškai“.

Daugiau informacijos


Moksleivių ir studentų konferencija Klaipėdoje
Vasario 20 d. Klaipėdoje surengta pirmoji moksleivių ir studentų
mokslinė-praktinė konferencija „Gimtosios kalbos upės ir upeliai“. Nuspręsta tokias konferencijas, skirtas Tarptautinei gimtosios kalbos dienai, rengti
kasmet.

Daugiau informacijos


Informatyvus leidinys apie Kazlų Rūdos kraštą
Lietuvių kalbos institutas, Lietuvių kalbos draugijos Kazlų Rūdos skyrius ir
Kazlų Rūdos savivaldybė išleido Lietuvių kalbos draugijos garbės pirmininko docento Aldono Pupkio parengtą knygelę „Kazlų Rūdos savivaldybės vietovardžiai“. Joje pateikiamas Kazlų Rūdos apylinkių vietovardžių žodynėlis, atskirai apžvelgiama šio krašto vietovardžių kilmė ir daryba, svarstomi kai kurių vietovardžių normos klausimai. Išsamiau aprašomos didesnės šio krašto gyvenvietės – jų istorija, vardo kilmė, įdomesni kultūros ir gamtos objektai. Knygelės leidybą parėmė Lietuvių kalbos draugija.

Naudinga knygelė apie lietuvių kalbą
Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras išleido Lietuvių kalbos draugijos pirmininko akademiko Bonifaco Stundžios knygelę „The Lithuanian Language: Distinctive Features, Past and Present“ (Lietuvių kalba: būdingieji bruožai, istorija ir dabartis). Joje glaustai supažindinama su svarbiausiomis lietuvių kalbos gramatikos ypatybėmis, kalbos istorija, tarmėmis, raštija, elektroniniais ištekliais. Tai naudingas leidinys užsieniečiams, pradedantiems mokytis
lietuvių kalbos, ir mūsų šalies svečiams, norintiems geriau susipažinti su
viena iš gyvųjų baltų kalbų.

Etnografinių regionų metus pradedant – žvilgsnis į tarmiškai kuriamą literatūrą
2015-ieji paskelbti Etnografinių regionų metais. Kalbininkas Antanas Balašaitis šiuos metus kviečia pradėti pasižvalgymu po tarmiškai parašytas prozos ir poezijos knygas.

Antanas Balašaitis. Tarmių atgijimas literatūroje

LKD valdyba patikslino nario mokesčio dydį
Šiais metais Lietuvai perėjus prie kitos valiutos – euro – teko patikslinti LKD metinio nario mokesčio dydį. Sausio 26 d. LKD valdybos posėdyje nutarta,
kad metinis LKD nario mokestis yra 3 eurai, studentams ir pensininkams –
1 euras. Bedarbiai nuo nario mokesčio atleidžiami.

Atsisveikinimo žodis Albertui Griganavičiui (1934–2015)
Sausio viduryje atsisveikinome su ilgamečiu Lietuvių kalbos draugijos Šiaulių skyriaus nariu, draugijos renginių metraštininku ir organizatoriumi gydytoju Albertu Griganavičiumi.

Algirdas Malakauskas. Skaudus praradimas

Konferencija, skiriama Tarptautinei gimtosios kalbos dienai
Vasario 21 d. minima Tarptautinė gimtosios kalbos diena. Šios šventės išvakarėse, vasario 20 d., Klaipėdos universitete rengiama moksleivių ir studentų konferencija „Gimtosios kalbos upės ir upeliai“.

Skelbimas

Informacijos galima teirautis el. paštu animatoriuss@gmail.com

Dieveniškėse surengta jaunųjų filologų stovykla
Paskutinę vasaros savaitę, rugpjūčio 26–30 d., Lietuvių kalbos draugija, remiama Lietuvos kultūros tarybos, Dieveniškėse surengė jaunųjų filologų stovyklą.

Rūta Činčytė, Rita Urnėžiūtė. Įspūdžiai iš Jaunųjų filologų stovyklos Dieveniškėse

Šiauliuose surengtas XXIII lietuvių kalbos diktanto konkursas
Balandžio 30 d. LKD Šiaulių skyrius ir ŠU Humanitarinis fakultetas surengė
XXIII lietuvių kalbos diktanto konkursą.

Plačiau

Jubiliejinis „Kalbos aktualijų“ numeris
Gegužės pradžioje LKD Šiaulių skyrius ir Šiaulių universitetas išleido naują – jubiliejinį, dešimtąjį – „Kalbos aktualijų“ numerį.

Plačiau

Troškūnuose pagerbtas Felicijos Bortkevičienės atminimas
Gegužės 6 d. Troškūnuose (Anykščių r.) prisiminta spaudos darbininkė, visuomenės ir politikos veikėja Felicija Bortkevičienė.

Plačiau

Jurbarkiškiams pristatytas Jurbarko apylinkių tekstų rinkinys
Minėdamas spaudos draudimo panaikinimo 110-ąsias metines LKD Jurbarko skyrius surengė knygos „Jurbarko apylinkių tekstai“ sutiktuves.

Plačiau

Įvyko Lietuvių kalbos draugijos XIV suvažiavimas
Gegužės 10 d. Vilniaus universitete įvyko Lietuvių kalbos draugijos XIV suvažiavimas. Apsvarstytos ir patvirtintos dvi ataskaitos: LKD 2013 m. veiklos ataskaita ir LKD revizijos komisijos 2013 m. ataskaita.

Kalbėtasi apie 2014 m. veiklos kryptis. Suvažiavimo dalyviai pritarė siūlymui rengti kalbos seminarus su rajonų žiniasklaidos darbuotojais ir įgaliojo
valdybą surengti kelis bandomuosius seminarus. Taip pat nutarta kreiptis į Švietimo ir mokslo ministeriją, Lietuvos mokslų akademiją, Lietuvos mokslo tarybą ir prašyti sudaryti komisiją ar panašią instituciją, kuri vertintų aukštųjų mokyklų vadovėlių kalbą.

Apsvarstyti Petro Būtėno premijos reikalai. LKD pasižadėjo pagal išgales finansiškai prisidėti prie šios premijos.

Diskutuota dėl asmenvardžių rašymo Lietuvos Respublikos piliečių dokumentuose. Išklausyta pastabų apie du Seimui pateiktus svarstyti įstatymų projektus. Apibendrinus diskusijos dalyvių teiginius padaryta išvada, kad dėl įvairių priežasčių (pirmiausia dėl antikonstitucinių nuostatų) atmestinas Gedimino Kirkilo ir Irenos Šiaulienės pateiktas projektas ir palaikytinas
Valentino Stundžio su grupe Seimo narių parengtas projektas. (Rita Urnėžiūtė)

Pokalbis Kėdainiuose apie Juozą Balčikonį ir didįjį „Lietuvių kalbos žodyną“
Gegužės 7-ąją, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje pristatyta LKD garbės pirmininko Aldono Pupkio monografija „Juozas Balčikonis ir didysis Lietuvių kalbos žodynas“. Renginio dalyvius sveikino rajono meras Rimantas Diliūnas
ir bibliotekos direktorė Birutė Ruzgienė. Apie Kėdainių krašto lituanistus, dirbusius prie didžiojo žodyno, apie žodžių rinkimą šiame krašte kalbėjo
renginio organizatorė rajono savivaldybės kalbininkė Rūta Švedienė. Knygos autorių Aldoną Pupkį, Lietuvių kalbos instituto mokslo darbuotojas Gertrūdą Naktinienę ir Janiną Švambarytę-Valužienę kalbino „Gimtosios kalbos“ žurnalo vyr. redaktorė Rita Urnėžiūtė. Dalytasi įspūdžiais apie naująją knygą,
papasakota visuomenei mažai žinomų, intriguojančių žodyno istorijos epizodų, supažindinta su Lietuvių kalbos instituto žodynininkų darbais ir planais. Mikalojaus Daukšos bibliotekai padovanota naujoji Aldono Pupkio
monografija ir visas glėbys naujausių Lietuvių kalbos instituto išleistų knygų.

Juozo Balčikonio minėjimas Panevėžio krašte
Lietuvių kalbos draugijos senbuviams jau tapo tradicija kasmet kovo 25 d. keliauti į Juozo Balčikonio gimtuosius Ėriškius ir Panevėžio miestą, kuriame būsimasis žodynininkas yra mokęsis ir dirbęs. Kaip jau įprasta, kalbininko gimimo metinių minėjimas prasidėjo kapo lankymu Ėriškių kapinėse. Paskui, maloniai priimti Ramygalos gimnazijos Ėriškių Juozo Balčikonio skyriuje, stabtelėję prie stogastulpio kalbininko gimtosios sodybos vietoje, svečiai,
rajono ir miesto savivaldybės atstovai padėjo gėlių prie kalbininko Petro
Būtėno kapo Panevėžio Kristaus Karaliaus kapinėse ir susitiko su jo sūnaus Donato Būtėno šeima.

Daugiau informacijos

Sveikiname Aldoną Pupkį
Nuoširdžiai sveikiname gražią sukaktį švenčiantį Lietuvių kalbos draugijos garbės pirmininką Aldoną Pupkį!

Džiaugiamės Jūsų nuveiktais darbais, linkime neblėstančios energijos ir
naujų kūrybinių sumanymų!

LKD taryba

Išradingai paminėta valstybinės kalbos atgavimo sukaktis
Šiaulių miesto savivaldybė kartu su Lietuvių kalbos draugijos Šiaulių skyriumi surengė kalbos viktoriną „Sielos tėvynė – kalboj“, skirtą valstybinės kalbos statuso atgavimo 25-mečiui ir Šiaulių 777-ajam gimtadieniui.

Plačiau

Tarmių metų renginys Utenos kolegijoje
Lapkričio 21 d. Utenos kolegijoje surengtos Tarmių metų palydėtuvės.
Renginyje dalyvavo Utenos krašto poetė Regina Katinaitė-Lumpickienė,
LKD pirmininkas Bonifacas Stundžia ir jo pavaduotoja Rita Urnėžiūtė.

Plačiau

Sveikiname Bonifacą Stundžią
LMA tikrasis narys, LKD pirmininkas prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia
išrinktas Europos akademijos (Academia Europaea) nariu.

Nuoširdžiai sveikiname ir didžiuojamės!

www. ae-info.org

Sveikiname LKD vadovus – gimtojo krašto garbės piliečius!
Už ypatingus nuopelnus Lietuvos mokslui, gimtosios tauragniškių tarmės puoselėjimą ir visuomeninę veiklą LKD pirmininkui prof. habil. dr. Bonifacui Stundžiai suteiktas Tauragnų krašto garbės piliečio vardas.

Už Kazlų Rūdos krašto garsinimą Lietuvoje ir už lietuvių kalbos saugojimą bei puoselėjimą LKD garbės pirmininkui doc. dr. Aldonui Pupkiui suteiktas Kazlų Rūdos garbės piliečio vardas.

Nuoširdžiai džiaugiamės ir sveikiname!

Obuoliams prinokus Kaunatavoje
Spalio 8 d. LKD nariai Gražina Akelaitienė, Juozas Pabrėža, Rita Urnėžiūtė, pakviesti Žemaitijos kolegijos Telšių fakulteto dėstytojos Aušros Rimkutės ir Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Kaunatavos filialo bibliotekininkės Vilijos Jocienės, dalyvavo Tarmių metams skirtame renginyje „Obuoliams prinokus".

Plačiau:
www.zemko.lt
www.pzemaitis.lt

Gyvasis žodis iš gimtosios tarmės versmių
Rugsėjo 17 d. Joniškio Jono Avyžiaus bibliotekoje surengtas Tarmių metams skirtas seminaras „Gyvasis žodis iš gimtosios tarmės versmių“. Jame pranešimus skaitė LKD nariai Juozas Pabrėža ir Rita Urnėžiūtė.

Plačiau

Tarmių metų renginiai Kazlų Rūdos viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose
Rugsėjo 6 d. Kazlų Rūdos savivaldybės viešojoje bibliotekoje surengta konferencija „Tarmės – svarbi kultūros paveldo dalis“. Rugsėjo 26 d. Plutiškių kaimo bibliotekoje vyko popietė „Tarmės gyvumas – kalbos gyvybė“.

Plačiau

Nauja Lietuvių kalbos draugijos garbės nario Petro Baužio knyga
Šių metų vasarą „Gairių“ leidykla išleido LKD Raseinių skyriaus pirmininko,
LKD garbės nario, ilgamečio Raseinių rajono valdybos kalbos tvarkytojo Petro Baužio knygą „Tik su savo švaria kalba esu lietuvis“. Į ją pakliuvo daugiau kaip šimtas Petro Baužio straipsnių ir straipsnelių kalbos kultūros klausimais, skelbtų rajono spaudoje ir „Gimtojoje kalboje“, keliolika pasakojimų apie LKD veiklą, pluoštas prisiminimų apie įvairiais gyvenimo laikotarpiais sutiktus žmones. Petro Baužio kalbos patarimai patraukia išradingumu, šmaikštumu
ir įtaigumu. Nors kai kurie straipsniai skelbti prieš porą dešimtmečių, juos įdomu skaityti ir šiandien. Knyga bus naudinga naujų idėjų ieškantiems mokytojams, kalbos tvarkytojams, studentams filologams.

Šiauliuose – kalbininkės Giedrės Čepaitienės darbų paroda
Rugsėjo 5 d. 16 val. Šiaulių universiteto bibliotekoje atidaroma jubiliejinė kalbininkės Giedrės Čepaitienės darbų paroda. Nuoširdžiai sveikiname sukaktuvininkę!

Kazlų Rūdos skyrius kviečia į Tarmių metams skirtą konferenciją
Rugsėjo 6 d. 14 val. Kazlų Rūdos savivaldybės viešojoje bibliotekoje
rengiama konferencija „Tarmės – svarbi kultūros paveldo dalis“.
Pranešimus skaitys Danguolė Mikulėnienė, Rima Bakšienė, Rita Urnėžiūtė, Aldonas Pupkis. Dalyvaus Jauniaus Vyliaus vadovaujamas folkloro
ansamblis. Maloniai kviečiame atvykti!

Renginio programa


Iš Dieveniškių sugrįžus
Paskutinę birželio savaitę Lietuvių kalbos draugija surengė ekspediciją Dieveniškių krašte.

Išsamesnis pasakojimas

Jurbarke paminėtas Elenos Grinaveckienės 85-metis
Birželio 21 d. Jurbarke surengtas kalbininkės Elenos Grinaveckienės 85-ųjų gimimo metinių minėjimas. Apie kalbininkės darbus ir ryšius su gimtuoju Jurbarko kraštu pasakoja LKD Jurbarko skyriaus pirmininkė Aldona Pauliukaitienė.

Aldona Pauliukaitienė. Jurbarke išaugusi dialektologė

Renkame atsiminimus apie kalbininką Vytautą Vitkauską (1935–2012)
Lietuvių kalbos draugija ir Lietuvių kalbos institutas pradeda rengti
atsiminimų apie Vytautą Vitkauską knygą. Norėtume, kad ji atspindėtų
mokslinę ir visuomeninę Vytauto Vitkausko veiklą, atskleistų jo puoselėtas vertybes.

Laukiame kalbininko bendramokslių, bendradarbių ir bendraminčių
atsiminimų, knygai iliustruoti tinkamų nuotraukų, laiškų, dokumentų.

Daugiau informacijos

Įvyko Lietuvių kalbos draugijos XIII suvažiavimas
Balandžio 27 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete įvyko LKD XIII suvažiavimas. Išklausytos ir patvirtintos LKD 2012 m. veiklos ir revizijos komisijos ataskaitos.

Diskutuota dėl 2013 m. veiklos krypčių. Skyrių nariai kviesti prisidėti prie
vasarą rengiamos ekspedicijos Dieveniškėse. Tartasi, kaip rengti atsiminimų apie prof. Vytautą Vitkauską knygą ir prisidėti prie jau rengiamos knygos apie prof. Albertą Rosiną. Raginta atkreipti dėmesį į lietuvių kalbos ir literatūros dėstymą mokyklose. Pateikta siūlymų dėl paramos LKD skyrių renginiams.

Suvažiavimo dalyviai, susitikę su Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininke doc. dr. Daiva Vaišniene, kalbėjosi apie mokyklinės lituanistikos aktualijas, dalijosi mintimis apie viešosios kalbos padėtį.

Suvažiavime priimtas kreipimasis į Lietuvos Respublikos Prezidentę, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininką ir Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką
dėl gatvių ir vietovių pavadinimų rašymo Lietuvos Respublikoje
nevalstybinėmis kalbomis.

LKD suvažiavimo dalyviams koncertavo bardas Povilas Girdenis, Tarmių metams skirtą videoperformansą „Tarmė“ parodė menininkė Jurgita Juodytė.

Dėl gatvių ir vietovių pavadinimų rašymo Lietuvos Respublikoje
nevalstybinėmis kalbomis


Antanas Raudys (1925–2013)
Balandžio 10 d. eidamas 88-uosius metus po sunkios ligos mirė žinomas Panevėžio miesto pedagogas, Lietuvių kalbos draugijos Panevėžio skyriaus valdybos narys Antanas Raudys.

Atsisveikinimo žodis

Skirkime 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio Lietuvių kalbos draugijos veiklai
Maloniai primename, kad iki gegužės 1 d. dar galima spėti paremti Lietuvių kalbos draugiją – skirti jai 2 proc. 2012 m. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Prašymo forma FR0512 skelbiama interneto svetainėje http://deklaravimas.vmi.lt/. Naujos formos prašyme užtenka nurodyti paramos gavėjo kodą. Lietuvių kalbos draugijos kodas yra 191676886.

50 proc. lėšų, surinktų iš 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio, bus skiriama
LKD skyrių poreikiams.
Dėkojame visiems draugijos nariams ir bičiuliams už paramą.

LKD valdyba

Lietuvių kalbos draugijos Kazlų Rūdos skyrius kviečia į Tarmių metų renginius
Kazlų Rūdos savivaldybės viešoji biblioteka šiais metais ėmėsi projekto „Tarmės – brangūs akmenėliai lietuvių kalbos lobyne“. Visus metus
bibliotekoje ir jos padaliniuose vyks tarmių vakaronės, o rudenį numatoma surengti mokslinę konferenciją „Tarmės – svarbi kultūros paveldo dalis“. Į pirmąjį Tarmių metams skirtą renginį Kazlų Rūdos viešoji biblioteka kviečia balandžio 26 d. 16 val.

Kvietimas

Kovo 24 d. – kalbininko Juozo Balčikonio (1885–1969) gimimo diena
Juozo Balčikonio gimimo dieną Panevėžio rajono savivaldybės administracijos
ir Lietuvių kalbos draugijos Panevėžio skyriaus atstovai aplankė kalbininko
kapą gimtuosiuose Ėriškiuose, koplytstulpį ir Ėriškių Juozo Balčikonio mokyklą. Svečiuotasi ir Ramygalos gimnazijoje, kurioje parengta įdomi paroda
(muziejaus vadovė Irena Zubauskienė ir bibliotekininkė Daiva Leckienė).
Juozas Balčikonis 1895–1898 m. mokėsi Ramygalos pradinėje mokykloje, kurios, deja, nebėra.

Vasarą – vėl į Dieveniškes
Lietuvių kalbos draugija sulaukė Kultūros rėmimo fondo paramos Dieveniškių krašto sociokultūrinio, etnokultūrinio ir kalbinio paveldo tyrimų ekspedicijai
2013 m. vasarą organizuoti. Ekspediciją numatoma surengti paskutinę birželio savaitę. Kaip ir pernai, ekspedicijos rengėjai bendradarbiaus su Vilniaus universitetu, Kalbos praktikos centru „Lingua Lituanica“, Dieveniškių verslo ir technologijų mokykla.

Brangios buvo tos dienos...
Prisimindami 2012 m. vasarį į Amžinybę iškeliavusį kalbininką Vytautą
Vitkauską, skelbiame pluoštelį jo vaikystės draugų ir brolio Algio Vitkausko atsiminimų, užrašytų praėjusią vasarą Kuršėnuose.

Vidmantas Kuprevičius. Brangios buvo tos dienos...


Tarmės gyvuoja ir gyvuos, kol bus gyva lietuvių kalba
Skelbiame Lietuvių kalbos draugijos pirmininko Bonifaco Stundžios straipsnį, skirtą prasidėjusiems Tarmių metams.

Bonifacas Stundžia. Tarmės sulaukė savo metų


Dėl lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino
Lietuvių kalbos draugijos taryba pritaria 2013 m. vasario 20 d. paskelbtam Lituanistų sambūrio kreipimuisi į švietimo ir mokslo ministrą Dainių Pavalkį ir Lietuvos Respublikos Seimo narius „Dėl Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino programos keitimo“.

Lietuvių kalbos draugijos tarybos nariams kelia nerimą Lietuvos lenkų rinkimų akcijos pastangos versti lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą
politinių derybų dalyku. Esame įsitikinę, kad tokie veiksmai žeidžia lituanistų – mokytojų ir mokslininkų – profesinį orumą, o įteisinamos vis didesnės nuolaidos ne lietuvių kalba dėstomųjų mokyklų mokiniams, reikalavimų
keitimas jų neįvertinus visais aspektais ir skubotas jų taikymas trikdo suplanuotą rengimąsi egzaminui, kenkia jo vertei, skaldo visuomenę, griauna jaunimo pasitikėjimą Lietuvos valstybe ir jos švietimo sistema.

Mūsų supratimu, švietimo ir mokslo ministro vasario 20 d. įsakymu patvirtinti
lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino pakeitimai yra nepagrįsti ir neatsakingi. Raginame Švietimo ir mokslo ministeriją neversti Lietuvos
mokinių ir mokytojų abejotinos vertės sprendimų įkaitais.

Lietuvių kalbos draugijos tarybos nariai

Lietuvių kalbos draugijos tarybos raštas dėl lietuvių kalbos ir literatūros
brandos egzamino


LKD narių studentų vakaronė Šiauliuose
Gruodžio 18 d. Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedroje vyko Lietuvių kalbos draugijos Šiaulių universiteto studentų grupės organizuota kalėdinė vakaronė „Per pasaulį keliauja žmogus...“

Renginį pradėjo LKD ŠU grupės kuratorė, Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedros vedėja dr. Ona Laima Gudzinevičiūtė, kuri visiems susirinkusiems pristatė vakaronės viešnią – katedros dėstytoją, žurnalistę, keliautoją Vitaliją Morkūnienę. Dėstytojos aistra – kelionės. Ji jau yra buvusi įvairiuose žemės kampeliuose – Egipte, Irane, Tailande, Filipinuose. Apie šį kraštą ir sukosi Vitalijos Morkūnienės mintys. Demonstruodama nuotraukas iš kelionės, Vitalija Morkūnienė gyveno prisiminimais. Kelionės metu patirti nuotykiai, išgyventi jausmai greitai atgijo dėstytojos kalboje, o visi vakaronės dalyviai galėjo išgirsti įdomių istorijų apie kitų šalių gamtą, žmones, papročius, kultūrą ir kt. Gerdami arbatą, dalyvavusieji dalijosi savo kelionių įspūdžiais.

Nuoširdžiai dėkojame Vitalijai Morkūnienei už įdomų, įtaigų pasakojimą. Visi nusikėlėme ne tik į Filipinus, bet ir pradėjome planuoti 2013-ųjų keliones.

Irma Jurgaitytė,
LKD ŠU studentų grupės koordinatorė


Dieveniškių krašto bibliotekos pasidalijo vasarą vykusios akcijos dalyvių surinktas knygas
Šių metų vasarą Lietuvių kalbos draugija kartu su Lietuvių kalbos institutu, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Kalbos praktikos centru „Lingua Lituanica“ ir Mokslo ir enciklopedijų leidybos centru buvo surengusi akciją „Knygos Dieveniškių krašto mokiniams“.

Džiaugiamės, kad akcijos dalyvių padovanotos knygos rado vietą
Dieveniškių krašto bibliotekose
.

Linkime malonaus skaitymo!

Sveikiname Lietuvių kalbos draugijos pirmininką akademiką Bonifacą Stundžią
Akademikui Bonifacui Stundžiai, lapkričio 21 d. švenčiančiam gražią sukaktį, linkime ilgiausių metų ir skambiausių dainų, kūrybinio įkvėpimo ir mokslo atradimų džiaugsmo!

Konferencija-diskusija pavadinimų klausimais Klaipėdoje
Rugsėjo 21 d. Klaipėdoje vyko ne visai įprastas kalbos vartosenos dalykams skirtas renginys – konferencija-diskusija „Vardai, vardynas, vardynos: asmenvardžių ir kitų pavadinimų aktualijos“, organizuotas Klaipėdos
universiteto ir Lietuvių kalbos draugijos Klaipėdos skyriaus. Ne visai įprastas
jis buvo ir dėl formos, ir dėl iniciatorių. Konferencijos pobūdį atitiko skaitomi praktiniai pranešimai nelietuviškų asmenvardžių vartosenos reglamentavimo
ir vartosenos klausimais, o diskusijoms buvo skirta antroji renginio dalis. Čia buvo įvairų diskusijų temų, kiekvienos temos diskusijų organizatoriai skaitė įvadinius, problemas iškeliančius nedidelius pranešimus. Svarbu ir
neįprasta, kad renginio iniciatoriai buvo Klaipėdos verslininkai (Mindaugas Karalius). Su konferencijoje svarstytais klausimais, iškeltais pasiūlymais
savo susirinkime bus supažindinti „Rotary“ klubo nariai, ir gal tai išsirutulios į nuolatinį kalbininkų ir verslo organizacijų bendradarbiavimą.

Konferencijoje-diskusijoje daugiausia buvo svarstomi nelietuviškų pavardžių vartosenos dalykai – tai pagrindinė renginio tema (pranešimus skaitė Valstybinės kalbos inspekcijos ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
atstovai), bet buvo diskutuojama ir įmonių pavadinimų, gatvių pavadinimų kausimais, atskirai aptarta, kaip bendruomenei įsitraukti į kalbos priežiūros
ir tvarkybos procesą.

Renginyje dalyvavo regiono savivaldybių kalbos tvarkytojai, žiniasklaidos
atstovai, leidyklų darbuotojai. (Albinas Drukteinis)

Konferencijos išvados

Kazlų Rūdoje bus paminėtas Jurgis Dovydaitis
Spalio 20 d. Kazlų Rūdos savivaldybės viešoji biblioteka ir Lietuvių kalbos draugijos Kazlų Rūdos skyrius rengia konferenciją, skirtą tautosakininko
Jurgio Dovydaičio 105-osioms gimimo metinėms. Pradžia 15 val.

Kvietimas

Bonifacas Stundžia išrinktas Lietuvos mokslų akademijos tikruoju nariu
Sveikiname Lietuvių kalbos draugijos pirmininką prof. habil. dr. Bonifacą Stundžią, spalio 2 d. išrinktą Lietuvos mokslų akademijos tikruoju nariu!

Lietuvių kalbos valandėlės Tautų mugėje
Rugsėjo 14–16 d. Vilniuje vyko tradicinė Tautų mugė. Visas tris dienas
netrūko smalsuolių prie ąžuolų lapais papuoštos Kalbos praktikos centro „Lingua Lituanica“ palapinės. Pirmąją mugės dieną Centro direktorė LKD valdybos narė Irena Kruopienė su talkininkais čia surengė tarties valandėlę. Antrąją dieną Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinės mokyklos jaunieji
gitaristai (vad. Svetlana Kirkilienė) ir NVO jaunųjų kūrėjų klubas „Strėlė“
(vad. Daina Balčienė) kvietė į gitaros ir pasakų rytmetį, Lietuvos edukologijos universiteto studentai (vad. Lina Murinienė) ragino dalyvauti kalbos viktorinoje
ir išmėginti sėkmę prie laimės šulinio, o „Lingua Lituanica“ studentai
pasirodė gerai išmokę lietuviškai ir nestokojantys šmaikštumo. Paskutinę mugės dieną LKD valdybos narės Lina Biekštaitė, Irena Kruopienė ir Rita Urnėžiūtė drauge su praeiviais skaitė ir komentavo XIX a. pabaigos – XX a. pirmųjų dešimtmečių laikraščių ir vadovėlių ištraukas, reklamos skelbimus, renginių afišas. Kalbos renginiai „Lingua Lituanica“ palapinėje baigėsi mokytojos Ritos Šaltmerienės pamokėle patiems mažiausiems mugės dalyviams. Džiaugiamės, kad mugės margumyne lietuvių kalbos valandėlės sulaukė neįtikėtinai didelio dėmesio, ir sveikiname šią idėją pasiūliusias „Lingua Lituanica“ darbuotojas!

Sociokultūrinio, etnokultūrinio ir kalbinio paveldo fiksavimo ekspedicija
2012 m. rugpjūčio 26–31 d. Dieveniškių krašte vyko Lietuvių kalbos draugijos, Vilniaus universiteto ir Kalbos praktikos centro Lingua Lituanica surengta sociokultūrinio, kalbinio ir etnokultūrinio paveldo tyrimo ekspedicija. Šį sumanymą parėmė Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija.

Ekspedicijos rengėjai buvo nusiteikę ne tik surinkti kuo daugiau duomenų mokslo tyrimams, bet ir sudominti Dieveniškių krašto gyventojus kultūrine programa.

Rita Urnėžiūtė. Ačiū už atvertas duris ir širdis

Žmonės kuria žodynus
Šiais metais pirmą kartą surengtas konkursas „Mano žodynas“ nustebino organizatorius darbų gausa ir dalyvių išradingumu. Didelį susidomėjimą sukėlęs konkursas bus tęstinis ir vyks kas dveji metai. Siūlome paskaityti Aurelijos Genelytės-Gritėnienės straipsnį apie šių metų dalyvių darbus ir kviečiame jau dabar pradėti rengtis po poros metų vyksiančiam žodynų konkursui.

Aurelija Genelytė-Gritėnienė. Nacionalinis konkursas „Mano žodynas“

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena Jurbarke
Gegužės 9 d. Jurbarko viešoji biblioteka ir Lietuvių kalbos draugijos Jurbarko skyrius surengė literatūrinę popietę „Ginkime kalbą, žemę, jos būdą“.

Plačiau

Antanas Balašaitis. Maironio balsai didžiajame „Lietuvių kalbos žodyne“

LKD Panevėžio skyrius paminėjo Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną
Gegužės 7 d. skyriaus pirmininkas Eugenijus Urbonas, sekretorė Birutė Goberienė ir kalbininko Petro Būtėno sūnus Donatas Būtėnas aplankė kraštiečių kalbininkų Petro Būtėno ir Juozo Balčikonio kapus (Panevėžio
Kristaus Karaliaus kapinėse ir Ėriškių kapinėse), padėjo gėlių. Su Ėriškių
Juozo Balčikonio pagrindinės mokyklos mokiniais kalbėtasi apie kalbininkų darbą, didžiojo „Lietuvių kalbos žodyno“ leidybą.

Juozas Bilevičius (1921–2012)
Kovo 22 d. eidamas 91-uosius metus Joniškyje mirė Žiemgalos krašto šviesuolis Juozas Bilevičius.

Rita Urnėžiūtė. Atsisveikinant su Juozu Bilevičiumi

Marija Puodžiukaitienė (1933–2012)
Balandžio 4 d. Lemtis į Nebūtį netikėtai išsivedė Sintautų ir viso Šakių krašto šviesuolę, talentingą pedagogę, kūrybingą muziejininkę, garbės
kraštotyrininkę, knygų ir gausybės straipsnių autorę, Sintautų
gimtojo žodžio bičiulių draugijos „Aidija“ įkūrėją, simbolinių „Aitvarų“, jai
paskirtų už gimtosios kalbos puoselėjimą ir kraštotyros veiklą, savininkę
Mariją Puodžiukaitienę.

Šakių lietuvių kalbos puoselėtojų klubas „Žodžio tėviškė“. Netekome
Marijos Puodžiukaitienės


Šiauliuose įvyko XXI diktanto konkursas
Gegužės 2 d. Šiaulių universiteto Humanitariniame fakultete LKD Šiaulių
skyrius surengė XXI lietuvių kalbos diktanto konkursą, skirtą Motinos dienai paminėti.

Diktantą rašė 68 dalyviai. Aktyviausi buvo Šiaulių universiteto ir Juliaus
Janonio gimnazijų moksleiviai. Suaugusiųjų grupėje vėl nugalėjo gydytojas Albertas Griganavičius, raštingiausia studente antrus metus iš eilės tapo Technologijos fakulteto statybos inžinerijos specialybės III kurso studentė
Laura Reizgevičiūtė. Raštingiausia motina pripažinta Daiva Stakvilevičienė, Gegužių progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Tarp moksleivių pirmąsias vietas užėmė ŠU, Juliaus Janonio, ,,Romuvos“ ir Stasio
Šalkauskio gimnazijų bei Gegužių progimnazijos mokiniai.

Įvyko Lietuvių kalbos draugijos XII suvažiavimas
Balandžio 14 d. įvyko LKD XII suvažiavimas. Išrinkta nauja taryba.
LKD pirmininku perrinktas prof. Bonifacas Stundžia.

Skelbiame „Gimtosios kalbos“ žurnale išspausdintą suvažiavimo diskusijų apžvalgą

Padėkime pastatyti paminklą Jonui Jablonskiui Griškabūdyje
Šakių rajono savivaldybė ir Šakių rajono lietuvių kalbos puoselėtojų klubas „Žodžio tėviškė“ kviečia prisidėti prie paminklo Jonui Jablonskiui statybos.

Plačiau

Nepavėluokime skirti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio Lietuvių kalbos draugijai
Kasmet iki gegužės 1 d. Valstybinė mokesčių inspekcija priima prašymus pervesti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio Lietuvos įstaigoms ir organizacijoms, pagal Lietuvos Respublikos ir paramos įstatymą turinčioms teisę gauti paramą.

Prašymas pervesti pasirinktai organizacijai 2 proc. pajamų mokesčio šiais metais teikiamas pagal naujos redakcijos formą FR0512 (02 versija). Ją galima rasti interneto svetainėje http://deklaravimas.vmi.lt/

Naujos formos prašyme užtenka nurodyti paramos gavėjo kodą.

Lietuvių kalbos draugijos nariams ir rėmėjams maloniai primename, kad
mūsų organizacijos kodas yra 191676886.

50 proc. lėšų, surinktų iš 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio, bus skiriama Lietuvių kalbos draugijos skyriams.

LKD valdyba

Įteikti Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliai „Tarnaukite Lietuvai“
Kovo 30 d. Panevėžio dailės galerijoje pirmą kartą apdovanoti Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatai. Tarp
apdovanotųjų – LKD Panevėžio skyriaus nariai Vitalija Vasiliauskaitė ir Eugenijus Urbonas.

Nuotraukos

Įrašas (laida „Seimo savaitė“)

Pasaulinė poezijos diena su Maironio kūryba
Kovo 21 dieną vyko Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto ir Lietuvių
kalbos draugijos renginys „Maironis – Lietuvai ir pasauliui“, skirtas
Pasaulinei poezijos dienai.

Plačiau

Renginio fragmentai („Bernardinai.TV“)

Kviečia bendradarbiauti svetainės „Odė tėvui“ kūrėjai
Lietuvių kalbos draugija bendradarbiauja su interneto svetainės „Odė tėvui“ kūrėjais. Iki š. m. gegužės 10 d. esame kviečiami siųsti rašinius,
atsiminimus, pasakojimus apie savo tėvus. Svetainės kūrėjai laukia ir nuotraukų, piešinių, filmuotos medžiagos. Pamėginkime paįvairinti svetainę
ir pasakojimais apie savo tėvų kalbą, jų mėgstamus žodžius, dainuotas
dainas, pasektas pasakas ar sukurtas istorijas.

Rašinius, prisiminimus, nuotraukas siųskite adresu ode.tevui@gmail.com.

Paskelbti medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatai
2012 m. vasario 27 d. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisija slaptu balsavimu išrinko medalių laureatus.

Komisija nutarė skirti šį apdovanojimą ir Lietuvių kalbos draugijos siūlytam kandidatui, Panevėžio skyriaus pirmininkui Eugenijui Urbonui. Ilgamečiam
LKD nariui, Panevėžio skyriaus įkūrėjui ir vadovui, Lietuvos maironiečių draugijos įkūrėjui ir vadovui, nenuilstančiam kultūrinio gyvenimo organizatoriui Eugenijui Urbonui Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis
„Tarnaukite Lietuvai“ paskirtas už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje.

Labai džiaugiamės, kad šį apdovanojimą taip pat pelnė LKD Panevėžio
skyriaus narė Vitalija Vasiliauskaitė. Šiai veikliai muziejininkei ir
kraštotyrininkei Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis skirtas
už pilietinę iniciatyvą valstybės stiprinimo labui.

Apdovanojimų ceremonija vyks kovo 30 d. Panevėžyje. Daugiau informacijos apie renginio vietą ir laiką bus paskelbta vėliau.

Sveikiname Eugenijų Urboną, Vitaliją Vasiliauskaitę ir visus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatus!

LKD valdyba

Vytautas Vitkauskas (1935 08 01–2012 02 17)
2012 m. vasario 20 d. Kuršėnuose palaidotas didžiojo „Lietuvių kalbos
žodyno“ redaktorius, tarmių tyrėjas, kalbos kultūros ugdytojas, veiklus
Lietuvių kalbos draugijos narys Vytautas Vitkauskas.
Nuoširdžiai užjaučiame a. a. Profesoriaus gimines, bičiulius ir kolegas.

Lietuvių kalbos draugijos valdyba

Eugenijus Urbonas. Žodis kurso draugui prof. Vytautui Vitkauskui Kuršėnų kapinėse

19-oji Jono Jablonskio konferencija
Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedra ir Lietuvių kalbos instituto
Bendrinės kalbos skyrius kviečia dalyvauti 19-ojoje Jono Jablonskio konferencijoje, skirtoje jo „Lietuvjų kalbos sintaksės“ šimtmečiui paminėti. Konferencija rengiama Vilniaus universitete 2012 metų spalio 5 dieną.

Kvietimas

Balandžio 13 d. Klaipėdoje – mokslinis seminaras „Kalbos praktikos problemos“
Lietuvių kalbos draugijos Klaipėdos skyrius kartu su Klaipėdos universiteto Lietuvių kalbos katedra ir Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centru
rengia mokslinį seminarą „Kalbos praktikos problemos“. Seminaras vyks
2012 m. balandžio 13 d. KU Humanitarinių mokslų fakultete (pradžia 10 val.). Jame bus skaitomi pranešimai ir diskutuojama kalbos vartosenos, kalbos mokymo klausimais, atskirai aptariama jūreivystės terminija. Kviečiame ir pranešėjus, ir klausytojus. Pranešimai bus spausdinami tęstiniame leidinyje „Kalbos praktikos problemos“.

Išsamesnės informacijos teiraukitės el. paštu albinas@takas.lt

Rengiama Maironiui skirta mokslinė konferencija
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas kartu su Vytauto Didžiojo
universiteto Lietuvių literatūros katedra lapkričio 15–16 d. kviečia dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Maironis ir jo epocha“. Dalyviai registruojami iki rugsėjo 30 d. Daugiau informacijos – rengėjų laiške.

Kalbos diena Panevėžyje
Gruodžio 10 d. LKD Panevėžio skyrius miesto dailės galerijoje – tradicinėje kalbos renginių vietoje – surengė Kalbos dieną. Kalbėta apie kalbą ir kalbininkus, žodynus ir žodynininkus, raginta imtis mokslinių Petro Būtėno palikimo tyrimų.

Iškilmingai įteiktos šių metų Petro Būtėno premijos. Jų laureatais tapo žodynininkas Antanas Balašaitis ir geografas, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos muziejaus vadovas Vytautas Baliūnas.

Plačiau

Vytautui Mačerniui ir jo amžininkams skirta popietė Kazlų Rūdoje
Lapkričio 24 d. LKD Kazlų Rūdos skyrius surengė popietę „Žmogaus
apnuoginta širdis“, skirtą Vytauto Mačernio 90-osioms gimimo metinėms. Poeziją skaitė Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos moksleiviai. Apie tragiškos lemties poetą Vytautą Mačernį, apie jo šeimą, mylimąją pasakojo Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė. LKD
garbės pirmininkas Aldonas Pupkis papasakojo apie Vytauto Mačernio amžininkus, talentingus karo ir pokario verpetų išblaškytus kalbininkus.

Lietuvių kalbos draugijos Šiaulių universiteto grupės naujienos
Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto Lietuvių kalbotyros ir
komunikacijos katedra drauge su Lietuvių kalbos draugijos Šiaulių
universiteto grupe organizavo renginių ciklą, skirtą Humanitarinio fakulteto
55 metų sukakčiai.

Plačiau

Pašnekesys apie kalbininką Andrių Ašmantą ir jo kartą
Lapkričio 22 d. Vilniuje, Marijos ir Jurgio Šlapelių name-muziejuje, įvyko
Vilniaus istorinių kapinių draugijos „Rasos“ surengtas pašnekesys iš ciklo „Susitikimai“. Renginį, skirtą kalbininkui Andriui Ašmantui ir jo kartai, vedė istorikė Vida Girininkienė. Mintimis pasidalijo prof. Leonas Ašmantas, LKD pirmininkas prof. Bonifacas Stundžia, LKD garbės pirmininkas doc. Aldonas Pupkis, istorikas, monografijos „Endriejavas“ sudarytojas Virginijus Jocys, rašytojas ir leidėjas Jeronimas Laucius, vaikų kalbos specialistė doc. Vitolda Glebuvienė ir kiti. Violončele griežė Ignė Pikalavičiūtė, žemaitiškų dainų padainavo folkloro ansamblio „Tyklė“ dainininkai.

Dėkojame Lietuvių kalbos draugijos rėmėjams
Lietuvių kalbos draugijos valdyba dėkoja visiems LKD nariams ir
bičiuliams už LKD veiklai skirtus 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio.

Bonifacas Stundžia ir Vladas Braziūnas apdovanoti Baltijos Asamblėjos medaliais
Lapkričio 15 d. Lietuvos Respublikos Seime paminėtas Baltijos Asamblėjos
20-metis. Ta proga grupė žmonių, prisidėjusių prie Baltijos regiono tautų bendradarbiavimo, apdovanota Baltijos Asamblėjos medaliais. Tarp apdovanotųjų – Vilniaus universiteto profesorius, Lietuvių kalbos draugijos pirmininkas Bonifacas Stundžia ir Lietuvių kalbos draugijos tarybos narys
Vladas Braziūnas. Nuoširdžiai sveikiname kolegas!

Plačiau apie renginį

Jurbarke įvyko raštingiausio savivaldybės tarnautojo konkursas
Spalio 26 d. Jurbarko rajono savivaldybėje įvyko raštingiausio savivaldybės tarnautojo konkursas. Tai antrasis tokio pobūdžio renginys (pirmasis įvyko
2005 m.). Konkurse dalyvavo 22 įvairių savivaldybės skyrių ir Jurbarkų
seniūnijos darbuotojai. Pagal komisijos, vadovaujamos administracijos direktoriaus Petro Vainausko, nuostatus jie atliko trijų dalių užduotis: rinkosi didžiųjų raidžių rašymo variantus, turėjo prisiminti j rašymą žodžio viduryje,
taisyti netaisyklingus sakinius ir ypač painų siunčiamąjį raštą.

Pirmąsias dvi vietas laimėjo Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė Irena Giedraitytė, dvi antrąsias – Finansų skyriaus vedėja
Audronė Stoškienė ir Juridinio skyriaus vedėja Rūta Vasiliauskienė, trečiąją – Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Inga Žukauskienė.

 


Rūtos Švedienės nuotr.

Konferencija „Tarmės – svarbi kultūros paveldo dalis“.
Mariaus Žitkaus nuotr.

Ekspedicijos dalyviai Rimašių kaime.

KPC „Lingua Lituanica“ nuotr.

Sandros Gaigalaitės nuotr.

Gedimino Zemlicko nuotr.

Vilijos Šemetienės nuotr.

Irmos Jurgaitytės nuotr.

Antano Grinčelaičio nuotr.

Iš kairės: Audronė Stoškienė, Rūta Vasiliauskienė,
Irena Giedraitytė, Inga Žukauskienė